Bullwark GKS - Timeroll Ek İstemci Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı

 TimeRoll PDKS ve İK Yönetim Yazılımı

 • Sınırsız Cihaz Üzerinden Sınırsız Personel Desteği
  (İstenilen sayıda personel tanımlayabilme)
 • Vardiya Yönetimi 
  (Çoklu, esnek, otomatik vardiya tanımlama ve planlama)
 • Puantaj Hesaplamaları 
  (Taslak ve resmi puantaj raporu ücret, hakediş hesaplamaları)
 • Gelişmiş Raporlama 
  (Akıllı filtreler, geniş rapor havuzu bordro aktarım dosyası)
 • Kamera Entegrasyonu
  (Geçiş sırasında fotoğraflama, IP kamera entegrasyonu)
 • Organizasyon Şeması 
  (Organizasyon ağacı, pozisyon tanımlama ve görev tanımları)
 • Personel Özlük Dosyası 
  (Personel ile ilgili tüm gerekli bilgilerin girişi ve arşivlenmesi)
 • Personel Cari Takibi 
  (Maaş, prim. ceza, ödül, avans, ikramiye vb. carihareketler)
 • Performans Yönetimi 
  (Performans kriteri belirleme, derecelendirme ve puanlama)
 • Eğitim Yönetimi 
  (Eğitim tanımlama ve planlama eğitim materyalleri yönetimi)
 • Döküman Yönetimi 
  (Referans dökümanları, formlar, tutanaklar vb. belge takibi)
 • Zimmet Takibi
  (Ekipman tanımlamaları ve personel zimmet eşleştirmeleri)
 • Ziyaretçi Yönetimi 
  (Ziyaretçi kart ve yetkileri, ziyaret günlükleri, geçiş kayıtları)